Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületének Szövetsége -

EMGESZ

 

   Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületének Szövetsége hiánypótló céllal alakult. Az EMGESZ-t egész Erdély területéről 21 gazdaegyesület öszszefogásával hoztuk létre, működését idén januárban hagyta jóvá a Kolozsvári Táblabíróság. A szakmai szövetség létrehozásával olyan területeket és kérdéseket szeretnénk felkarolni, amelyeket a helyi adminisztratív szervek elhanyagolnak, illetve ahol nem működik mezőgazdasági mozgalom. Egyesületi tagjaink a Partiumból, Máramarosból, Közép-Erdélyből (Aranyoszékről és Kalotaszegről), illetve a Székelyföldről (Maros, Hargita és Kovászna megyéből) származnak. A szövetségnek jelenleg 1800 gazdálkodó, mezőgazdász tagja van a tagszervezetek révén.

 

   Egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a tagság létszámának növelését. Megyénként gazdakatasztert akarunk összeállítani. Fontos tudnunk, hogy földrajzi területenként ki mivel foglalkozik, mekkora mezőgazdasági és erdőterülettel rendelkezik, és mekkora az állatállománya.

 

    A szövetségen belül folyamatban van a különböző szakbizottságok létrehozása: nagykultúrás növények, állattenyésztés, a gyümölcsfák és a bogyós növények termesztése, a zárt és a szabadföldi zöldségtermesztés és más területek. A munkához mezőgazdasági szakemberekre van szükség, nemcsak a szövetségen belülről, hanem kívülről is. Akik bármivel segíteni tudják az erdélyi magyar gazdák előrehaladását.

 

    Most van folyamatban a falugazdász- hálózat kiépítése. A budapesti Földművelésügyi Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap öszszefogásában több erdélyi egyesületünk 9 hónapos próbaidőre hozzájutott egy-egy ilyen fizetett álláshoz. A falugazdász feladata sokrétű: gazdalajstrom összeállítása; szaktanácsadás a mezőgazdasági támogatások és pályázatok terén; a tej, hús, tojás, élőállat, gabona, gyümölcs és egyéb termelvények értékesítéséhez szükséges napi árak ismertetése; tanfolyamok, gazdafórumok, gazdanapok és tanulmányutak megszervezése, valamint a helyi termelők adatbázisba vétele és az információk eljuttatása a fogyasztókhoz.

 

    Az EMGESZ alapfeladatának tekinti a különböző szakmai és civil szervezetekkel, valamint az állami intézményekkel történő együttműködést, hogy minden területen elősegítse a gazdaérdekvédelmet. A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) Maros megyei szervezete tagja a román gazdaszövetségnek, a LAPAR-nak. E kapcsolat révén szövetségünk folyamatosan kap híreket a romániai mezőgazdasági termelők helyzetéről.

 

    Rövid és hosszú távú programjaink között szerepel olyan mezőgazdasági szövetkezetek vagy kereskedelmi társaságok létrehozása, amelyek révén tagjaink elsődleges vagy a már kész, feldolgozott termékeit értékesíteni lehet. Fontos szerepet tulajdonítunk a szakmai továbbképzőknek. Az állattenyésztés, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás, a méhészet csupán néhány olyan szakterület, ahol más gazdaszervezetekkel karöltve rendszeresen szeretnénk képzéseket és továbbképzőket tartani. Ilyen társszervezet a Maros megyei RMGE, a Pro Agricultura Hargitae, a Caritas Gyulafehérvár és mások, amelyek már rendelkeznek a képzésekhez szükséges jogosítványokkal.

 

    Az EMGESZ tevékenységében fontos szerepet tölt be a magyar kormány határon túli gazdasági fejlesztési terveiben való részvétel, és a vajdasági, valamint a kárpátaljai kezdeményezésekhez hasonló együttműködés kialakítása.

 

    Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem akarunk más szakmai szervezetekkel versenyezni: az együttműködést tartjuk a legfontosabb vezényszónak annak érdekében, hogy az erdélyi magyar gazdatársadalom megtalálja a helyét a nemzeti és a nemzetközi piacokon.

 

JAKAB ERNŐ, az EMGESZ elnöke