CSÍKSZÉKI MEZŐGAZDÁSZOK EGYESÜLETE

Asociatia Agricultorilor Ciucani

 

CSÍKSZÉKI MEZŐGAZDÁSZOK EGYESÜLETE

 

Elnök: Tiboldi László

 

A Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesülete szakmai tanácsadással, konferenciák, képzések, szakmai tanulmányutak szervezésével, gazdálkodók támogatásával, finanszírozási tanácsadással, pályázati figyeléssel, gazdakataszter elkészítésével foglalkozó agrár-érdekvédelmi szervezet.

 

A Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesülete egy teljes Székelyföldet feltérképező mezőgazdász adatbázis elkészítésében gondolkodik, amelynek első lépéseként elindította a Hargita megyei gazdák adatbázisának összeállítását, amely adatbázis alapja lehet egy Kárpát-medencei és Erdélyi magyar mezőgazdász kataszternek. A vonatkozó adatbázis összeállítása a közép és hosszú távú tervezéshez szükséges, fontos számunkra, hogy a székelyföldi agráriumról minél pontosabb és átfogóbb képünk legyen, adatokkal rendelkezzünk a mezőgazdaságból élők számáról, a gazdatársadalom összetételéről, termelési kapacitásairól, a művelési ágazatok súlyáról és a jellemző birtokméretekről.

 

A gazdaszervezetünk meghívást kapott és részt vett a 2015. szeptember 23-27. között Budapesten megtartott 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron, amely 950 kiállítót és közel 100.000 látogatót vonzó eseményen, a Földművelésügyi Minisztérium Kárpát-medencei Kapcsolatok standjainál az általunk is képviselt székelyföldi termelők hagyományos termékei, és a gazdaszervezeteink kiállítási standjai olyan magas színvonalat képviseltek, hogy az oroszhegyi szilvapálinka miniszteri különdíjban is részesült, amelyet az OMÉK záróünnepségén a Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesületének elnöke vehetett át Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrtól.

 

2015, október 19-én Brüsszelben az Európai Parlamentben egy Határ menti mezőgazdasági együttműködések című konferencián vett részt és tartott előadást Tiboldi László elnök, a Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesületét képviselve és bemutatva három székelyföldi gazdaszervezetet, ezeknek tevékenységeit. A konferencia rangját jelzi, hogy meghívott előadóként részt vett Hannu Takkula finn Európai Parlamenti képviselő is, aki az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési AGRI bizottságának tagja, továbbá Komlósi István professzor Úr is, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodásí Kar dékánja, több rangos professzorral együtt.

 

Nagyon fontos számunkra a Kárpátemedencei magyar gazdaszervezetekkel való kapcsolatépítés, a meglévő kapcsolatok ápolása, ezért ennek jegyében 2015. novemberében a gazdaszervezetünk egy szakmai tanulmányutat szervezett székelyföldi gazdaszervezetek képviselőinek, gazdálkodóknak Szlovéniába, Muravidékre, ahol a magyar agrárium sikeres vállalkozásait, gazdaságait ismerhettük meg a 270 ha szántóföldön gazdálkodótól, a bio-magtermesztő kertészeten keresztül a családi húsfeldolgozóíg, és a vendéglátással kiegészített bio-borászatig több mezőgazdasági vállalkozást sikerült meglátogatni.

 

Csíkszeredában, 2015. november 11-én a Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezésében, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretén belül, az Agrártudományi Szakbizottság által elindított agrár-konferencián Tiboldi László elnök meghívott előadóként képviselte a Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesületét, és bemutathatta szakmai tevékenységünket, elképzeléseinket.

 

A Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesülete folytatva az előző években megrendezett konferenciák, képzések sorozatát, 2015. december 16-án, Csíksomlyón, a Jakab Antal Konferencia Központban újra megszervezte a Székelyföldi Mezőgazdasági Konferenciát összesen több mint 60 személy részvételével, amely szakmai fórumra a Székelyföld összes régiójából érkeztek gazdálkodók, szakemberek, érdeklődők, agrár szervezetek képviselői, vezetői. Előadások hangzottak el a kistermelők perspektíváinak állategészségügyi szempontjairól, a génmódosítás kihívásairól, a húsok szerepéről a táplálkozásban, gyógynövényekben rejlő lehetőségekről, a málna és fekete ribiszke termesztés tapasztalatairól.

 

 

Elérhetőség:

 

530210, Csíkszereda, Petőfi Sándor u. 7 sz.
Hargita megye, Románia

 

 

Tel: 40-744-59.80.57

 

E-mail: tiboldilaszlo@yahoo.com