Szövetségben az erő

 

EMGESZ Tagok térkép

 

    Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületének Szövetsége keretében működő egyesületek célja az érdekvédelem, az érdekérvényesítés, a közös útkeresés, az agráriumon belüli közös gondolkodás és cselekvés. Így lehetne tömören összefoglalni az erdélyi magyar gazdaszövetség szerepét és legfontosabb célkitűzéseit.

 

    Tudjuk, hogy az együttműködés, a pozitív példák, a tapasztalatok megosztása ma már kulcsszavaknak számítanak a mezőgazdaság terén is. Ezek nélkül kicsik, gyengék és kiszolgáltatottak vagyunk. A jó példákból tanulnunk kell, a tudást át kell vennünk egymástól. Csak így lesz járható út a hagyományok ötvözése a modern technológiákkal. Önmagunkban, házunk táján kell felleltározznunk eszköztárunkat, erőforrásainkat, őseinktől örökölt tudásunkat, amelyhez szerencsénkre még rendelkezésre áll az egészséges környezet.

 

    A gazdatársadalom számára igen fontos szakmai találkozókat, konferenciákat, fórumokat szerveznénk, hiszen ezek az együttlétek sikertörténetek elindítói lehetnek. A kistérségek önszervező képességének köszönhetően a pozitív példákból új gazdaságfejlesztések szökkennek szárba, ami hosszabb távon a gazdatársadalom megszilárdulását és a gazdák boldogulását segíti elő. Ez szövetségünk stratégiája.

 

    Az EMGESZ erdélyi hálózatához 21 mezőgazdasági tevékenységet végző egyesület tartozik, amelyből tíz székelyföldi. Területi megoszlás révén ezek több kistérségi régiót, széket is lefednek: Szentegyházi Gazdák Egyesülete, Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete, Homoródmenti Mezőgazdászok Egyesülete, Sóvidéki Mezőgazdászok Egyesülete, Keresztúrtérségi Mezőgazdászok Egyesülete, Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesülete, Gyergyószéki Mezőgazdászok Egyesülete, Sepsiszéki Mezőgazdászok Egyesülete, Agrokézdiszék Mezőgazdá szok Egyesülete és az Erdélyi Állatorvosok Egyesülete. Ezek a szakmai szervezetek szoros együttműködésben kívánnak gondolkodni és dolgozni, az agráriumon belül közösen próbálnak aktív szerepet vállalni a gazdálkodók szülőföldjükön való megmaradásában.

 

    E rövid felsorolásból is kitűnik, hogy a szövetség hiánypótló céllal alakult. Erdélyi gazdáink helyzete új erők mozgósítását követeli meg, egyes esetekben pedig teljes irányváltást sürget. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a szövetség elsősorban a családi, a kis és közepes méretű gazdaságok érdekeit képviseli. A szövetségen belül igen sokrétű feladat vár ránk. Egyik legfontosabb teendőnk a néhány egyesület által már elkezdett erdélyi gazdakataszter elkészítése, illetve a szép reményeket ígérő falugazdász-hálózat kiépítése. Gazdáinknak elsősorban nem segélyekre, hanem munkájuk segítésére van szükségük a román és az uniós versenytársakkal szembeni helytálláshoz. Ebben a munkában fontos szerep hárul a szakszerű tájékoztatásra, amely a különböző szakmai rendezvények mellett a honlap készítését és az újságmelléklet kiadását is fontosnak tartja. 

 

    Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége az elkövetkező időszakban több olyan projektben szeretne részt venni, amelyek az erdélyi gazdák, mezőgazdászok tevékenységét, szakmai fejlődését, megmaradását szolgálják. Az erdélyi magyar gazdatársadalomban is vissza kell szerezni a becsületes munka tisztességét. Csak így van esély a szülőföldön való megmaradásra, az identitás, a kultúra megőrzésére és gazdasági felemelkedésünkre.