Erdély legsikeresebb gazdaegyesülete

A Maros megyei RMGE a romániai magyar felnőttképzés zászlóshajójának számít

Alapszabályzatának megfelelően a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) Maros megyei szervezete egy ernyőszervezet. Alapját a 32 gazdakör jelenti, amelyek közül 24 rendelkezik jogi személyiséggel. Ennek megfelelően a megyei szervezet tagjai a gazdaköri tagok. Az egyesületnek vannak társult tagjai: például méhészek egyesülete, szarvasmarhatartók egyesülete, illetve olyan mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások, amelyek egyesületünket érdekvédelmi szervezetként ismerik el, és amikor erre szükség van, együtt lépünk fel a helyi és az állami szervek hátrányos intézkedései ellen.

Az egyesületi érdekvédelem sokrétű. Helyi szinten ezt a gazdakörök végzik. Vannak olyan gazdaköreink, ahol a helyi önkormányzatok képviselői között gazdaköri tagok is vannak, illetve az egyik gazdakörünk elnöke polgármesteri tisztséget is betölt. Ilyen úton-módon beleszólhatunk a helyi önkormányzat, a helyi tanács munkájába: helyi javaslatokat fogalmazunk meg és nyújtunk be, illetve mindenhol arra törekszünk, hogy gazdáink érdekeit képviseljük. Megyei és országos szinten az egyesület igazgatótanácsa hivatott az érdekképviseletre és az érdekvédelemre. Ahhoz, hogy ezt a feladatot megfelelő módon végezhessük, kérésünkre egyesületünket tagjai sorába fogadta a Romániai Mezőgazdasági Termékeket Előállító Egyesületek Ligája. (LAPAR). Ennek köszönhetően sikerült elismertetni az RMGE Maros megyei szervezetét a bukaresti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnál. A 2014/145-ös ?Törvény a mezőgazdasági termékek piacát szabályozó intézkedésekről? című jogszabály alapján egyesületünk megbízott szakemberei ellenőrzik azoknak a termelőknek a gazdaságait, akik piacra is termelnek. Az egyesületnek kell ellenjegyeznie a gazdák kérését a termelői tanúsítvány beszerzéséhez. Amennyiben ilyen engedélye nincs, a gazda nem viheti piacra termékeit, vagy ha ezt a szabályozást áthágja, megbüntetik. Egyesületünk 2015-ben 20 Maros megyei községben vállalta fel ezt a feladatot, és 2205 gazda kérvényét javasolta elfogadásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyesületünk állandó kapcsolatban van a termelőkkel, akiknek értékesítési tanácsokat is tudunk nyújtani. A minisztériumi felhatalmazás mellett ígéretesen induló tevékenységünket sajnos nem tudtuk folytatni az idei év második felében, ehhez elfogyott a pénzügyi fedezet. A törvény szerint ezt a munkát a mezőgazdasági egyesület csak pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végezheti a gazdák számára, függetlenül attól, hogy az igénylő tagja-e vagy sem az egyesületnek. Mindez akkora munkát feltételez, hogy meghatalmazott mezőgazdasági szakembereink többé nem vállalták ingyen. Noha Erdélyben ez az egyetlen magyar mezőgazdasági civil szervezet, amely a szakminisztériumtól erre a munkára felhatalmazást kapott, a szükséges pénzforrások előteremtésére benyújtott pályázataink sem a Communitas Alapítványnál, sem a Bethlen Gábor Alapnál nem nyertek támogatást.

Virágzó felnőttoktatás

Megalakulása óta az RMGE Maros megyei szervezete különös figyelmet szentel a magyar gazdák képzésének és továbbképzésének. Fennállása óta a szervezet, valamint a 2001-ben létrehozott Marosvásárhelyi Regionális Információs és Oktatási Központ eddig 23 féle mesterségről indított tanfolyamot, összesen 6500 fő részvételével. Sikeres vizsga letétele után a résztvevők az Európai Unió által is elismert diplomát kaptak. A felnőttképzés az ezüstkalászos és az ezüstkanalas gazda- és gazdaasszonyképzéssel indult: ezeken a 82 órás tanfolyamokon mintegy 350 résztvevőt avattunk be a gazdálkodás fortélyaiba. 2000-től kezdődően a felnőttképzés egy minőségi lépcsőn jutott túl, hiszen ekkor kaptunk a bukaresti Oktatási Minisztériumtól engedélyt arra, hogy az általuk is elismert oktatási rendszerben sikerrel vizsgázó felnőtt diákjaink hivatalos oklevelet kapjanak például számítógépkezelői, agrárturizmus, méhészet vagy pálinkafőző szakmában. A nagy igényre való tekintettel szervezetünk Erdély különböző megyéiben és településein is indított tanfolyamokat. Többek között Székelyudvarhelyen, Aradon, Temesváron, Zsombolyán, Borson és Háromszéken tartottunk felkészítőket 228 személy részvételével. A 2007-es EU-csatlakozást követően a romániai felnőttoktatást a Munkaügyi Minisztérium és a Tanügyminisztérium között megkötött egyezmény alapján a Nemzeti Felnőtt Szakoktatási Tanács láttamozza és felügyeli. Érdemes felsorolni a felnőttképzés terén elért eredményeinket, hiszen ezen a területen igen kevés a magyar civil szervezet Erdélyben. 2000 és 2007 között marketing, management és pénzügyi ismeretek képzésében 115 személy, gazdaképzésben (állattenyésztésben és növénytermesztésben) 80, a vidéki turizmus koordinációjában 178, pálinkafőzésben 21, számítógépkezelőként 43, farmerképzésben (Aradon, Temesváron) 123, a méhészet területén 100, élelmiszerfeldolgozásban pedig 30 fő kapott diplomát. A szövetkezésről, illetve a mezőgazdasági szövetkezetek működését szabályozó törvényről 16 megyében háromezer fő számára tartottunk előadásokat. 2007 és 2015 között a felnőttképzés új lendületet kapott: zöldségtermesztésben, állattenyésztésben, szőlészetben, mezőgépészetben, méhészetben, gyümölcstermesztésben, ökotermelésben és közbeszerzési tanácsadóként több százan szerezhettek diplomát tanfolyamainkon. A megszerzett oklevelek nélkülözhetetlenek a különböző agrártámogatások, valamint a nemzeti mezőgazdasági fejlesztési programokban való részvételhez. Mivel az RMGE Maros megyei oktatási rendszere nagy űrt tölt be a felnőttképzés terén, a magyar gazdák körében egyre nagyobb az igény az általunk meghirdetett tanfolyamokra. Első látásra úgy tűnik, hogy egy ilyen teljesítménnyel a háta mögött gazdaszervezetünk gond nélkül veszi az akadályokat. Ez sajnos nem igaz. A tanfolyamok mintegy 350 lejes díja nem elegendő ahhoz, hogy a mai felnőttoktatást fenn lehessen tartani. Bár az érdeklődés továbbra is töretlen, 2016-ban lejárt az öszszes szak 4 éves engedélye, aminek meghosszabbítása ma akkora anyagi megterhelést feltételez, amit önerőből egy erdélyi magyar civil szervezet nem tud felvállalni.

Magyarországi részfinanszírozás fiatal gazdáknak

A magyarországi és a romániai gazdaság 1990 óta nagy arányú tulajdonosi és strukturális átalakuláson ment keresztül, az új vállalkozói környezetben pedig egyre nehezebb a talpon maradás. A legnehezebb helyzetben az erdélyi fiatal gazdák vannak, akik nem rendelkeznek a megfelelő pénzügyi forrásokkal új vállalkozásuk működtetéséhez. Egyesületünk számára fontos prioritás, hogy a fiatalokat támogatni lehessen ebben a törekvésükben. Ehhez elengedhetetlen az anyaországi segítség, hiszen a kereskedelmi bankok által kínált hitelkonstrukciók fiatal gazdák számára megfizethetetlenek. Gazdáink számára egy általunk kidolgozott finanszírozási program keretében segítséget kértünk a magyarországi Takarékbank Zrt.-től, illetve a Hitelszövetkezetek országos vezetőségétől egy romániai kirendeltség megnyitásához.

A szerző, CSOMÓS ATTILA, a Maros megyei RMGE elnöke, az EMGESZ országos alelnöke